50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.
Portrait of senior businessman standing by window with digital tablet in his hand
Ontmoeten

Zuid-Limburg heeft te maken met een dubbele vergrijzing: er zijn relatief veel ouderen, die ook nog eens steeds ouder worden. Deze ouderen zijn – onder meer door een zich terugtrekkende overheid – in toenemende mate op zichzelf aangewezen, waardoor een gebrek aan sociale en economische cohesie en zelfs eenzaamheid op de loer liggen.

Ambitie

De sociale cohesie in de stad vergroten door als zzp’ers bedrijfsmodellen on het leven te roepen waarmee het sociale leven van ouderen aanzienlijk wordt verrijkt.

Stel je voor

dat we als zzp’ers een groeiend maatschappelijk probleem kunnen helpen oplossen door onze creativiteit te vrije loop te laten:
a. Vitaliteit & Gezondheid
b. Travelling & Help
c. Servicing & Maintenance
d. Care & Socializing
e. Finance & Safety
f. Computing & Connection

Ouderen worden in deze 6 onderwerpen geholpen door zzp’ers met een eigentijdse aanpak. Dat brengt een ontsluiting van ouderen naar een leefbare stad.

Doe mee

Laten we als zzp’ers gezamenlijk nadenken over serieuze businessmodellen waarmee we én onze ouderen van dienst kunnen zijn én als zelfstandigen een stuk inkomen kunnen vergaren.

Meer info?

  • Wil je meer informatie over deze case? Stuur ons een bericht.

EEN EIGEN ZZP-PLATFORM

De onuitputtelijke mogelijkheden

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

BUSINESS CIRCLE

De zaak waar alles om draait

MATCHMAKING

Van netwerken tot grote aanbesteding

MAKERS VAN MAASTRICHT

Maastrichtse creatieve maakindustrie

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

CIRCULAIR TEXTIEL

Een unieke kans voor Modestad Maastricht.

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

HOP-ON HOP-OFF

De capaciteit van Maastricht anders gebruiken

Vraag het de community leden en specialisten helpen je met alle vraagstukken of check onze FAQ