Onze missie

Overheid

MKB

ZZP

Onze missie

De ZZP Fabriek wil de positie van de Limburgse zzp’er versterken door kansrijke samenwerkingen met Euregionale overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap te initiëren en ontwikkelen. We vergroten het bereik van de zpp’er door het organiseren van bijeenkomsten, projecten en initiatieven, speciaal voor zzp’ers. Daarnaast bundelen we zzp-expertise die meerwaarde levert voor alle betrokkenen. Zelfstandige professionals ontdekken nieuwe kansen en ondernemingen groeien door beter gebruik te maken van zzp-talent.

Regisseur

Een goede relatie tussen zzp’ers en Euregionale partners is belangrijk voor een duurzame Euregionale economie. Daarom leggen we nieuwe verbindingen tussen economische behoeftes en professionele competenties. Zo versterken we de positie van zzp’ers en stimuleren we de economische kracht van de Euregio.

Initiator

De ZZP Fabriek neemt een actieve rol in het initiëren en uitbouwen van projecten die zich specifiek richten op zzp’ers in de Euregio. Ook zijn we een gesprekspartner voor lokale overheden en bedrijven als het gaat over economische onderwerpen die zzp’ers aangaan.

Booster

Een belangrijke taak is het creëren van een groot bereik binnen de gemeenschap van zzp’ers. Dit doen we door het organiseren van tal van bijeenkomsten, projecten en initiatieven, zowel offline als online.  Voor de zzp’er willen we fungeren als spreekbuis, communicatiekanaal en booster.