Ben jij zzp’er en zwanger? Sinds 2008 hebben alle zwangere zelfstandigen en meewerkende partners recht op een zwangerschapsuitkering van 16 weken. Je kunt een Zelfstandige en Zwanger (ZEZ)-uitkering bij het UWV aanvragen voor de uren die je als zelfstandige werkt.

Zzp'er en zwanger - waar heb je recht op?

Wanneer kom je voor een ZEZ-uitkering in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie als je zelfstandige en zwanger bent moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld:

De voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen, is dat je zelfstandige bent op de dag vóórdat de uitkering ingaat. Het zwangerschapsverlof geldt van minimaal 4 weken tot maximaal 6 weken voorafgaand aan de bevalling en een bevallingsverlof van 10 tot 12 weken na de bevalling. Als je later bevalt heb je altijd recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Hoe hoog is een ZEZ-uitkering?
De hoogte van de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering is maximaal 100% van het wettelijk brutominimumloon. Belangrijk hierbij is het urencriterium: als je in het laatste kalenderjaar vóór je zwangerschapsuitkering minimaal 1225 uur hebt gewerkt, dan ontvang je de maximale uitkering.

Werk(te) je minder dan 1225 uur? 

Dan wordt je uitkering vastgesteld aan de hand van je winst van het voorafgaande kalenderjaar. Dit geldt ook als je meewerkend echtgenote of partner bent. Hou er ook rekening mee dat – als je gewend bent om voor een bepaald tarief te werken – je gedurende deze periode rekening moet houden met een lager inkomen. 

Vakantiegeld

Op de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering is ook 8% vakantiegeld van toepassing. Het bedrag wordt na de einddatum bijgeschreven op je rekening. Valt de maand mei in de periode waarin je de uitkering ontvangt? Dan krijg je in mei alvast het vakantiegeld dat je tot en met april hebt opgebouwd.

Aanvulling voor arbeidsongeschiktheid?
Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een niet goed verlopen zwangerschap en/of bevalling valt niet onder de regeling. Hiervoor kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Je kunt eventueel ook een aanvulling tot een hogere uitkering tijdens je zwangerschap en bevallingsverlof regelen met een verzekeraar. Let bij het afsluiten van een AOV op de polisvoorwaarden en (extra) kosten voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Heb jij al een AOV-verzekering? 

Dan kan het zijn dat je van deze verzekering ook recht hebt op een uitkering bij zwangerschap. Dit hoeft in principe geen gevolgen te hebben voor de toewijzing van een ZEZ-uitkering. Hou er wel rekening mee dat het uitgekeerde bedrag van je AOV-verzekering dan wel lager kan uitvallen. Het is dus verstandig om dit al in een vroeg stadium te checken bij je verzekeraar.

Urencriterium bij zwangerschap

Tijdens de laatste maanden van je zwangerschap en vlak na de bevalling zul je waarschijnlijk minder uren aan je bedrijf kunnen besteden dan je normaal gesproken doet. Het feit dat je in deze periode minder uren werkt, betekent dat je het minimale urencriterium van 1225 uur dat je moet halen om recht te houden op fiscale aftrekposten misschien niet haalt. Bij een zwangerschap wordt hiervoor echter een uitzondering gemaakt: je mag voor een periode van zestien weken de niet-gewerkte uren meetellen alsof je deze uren wel had gemaakt.

Hoe vraag ik een ZEZ-uitkering aan?
Via de website van het UWV. Het verzoek kun je indienen vanaf week 24 van je zwangerschap tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum dat je zwangerschapsverlof ingaat. Je mag de uitkering overigens ook gebruiken om vervanging tijdens je zwangerschapsverlof in te huren. 

ZZP Fabriek

Petrus Regoutplein 3, 6211 XX Maastricht